Dom ekologiczny, energooszczędny, pasywny – czym się różnią?

Data dodania: 29.06.2016


Budowa domu sama w sobie jest kosztowną inwestycją, ale na tym wydatki się nie kończą. Po przeprowadzce trzeba jeszcze opłacać rachunki za energię, ogrzewanie, światło… Z uwagi na wysokie koszty eksploatacji, jakie odczuwa właściciel nieruchomości w swoim portfelu, a także wpływ na środowisko naturalne nie dziwi rosnąca popularność rozwiązań z zakresu budownictwa energooszczędnego i ekologicznego. Jak wyglądają założenia budowlane przy projektowaniu domów dla poszczególnych rodzajów obiektów?

Dom energooszczędny

Budownictwo energooszczędne nazywane jest często naprzemiennie niskoenergetycznym, z uwagi na to, że w centrum zainteresowania autorów takich projektów architektonicznych jest uzyskanie obiektu budowlanego, który będzie się cechował obniżonym zapotrzebowaniem energetycznym.

Podstawą przy pracach projektowych nad domami energooszczędnymi jest uwzględnienie jak najlepszej izolacji termicznej budynku, co zapobiegnie utratom ciepła z wewnątrz, a tym samym ograniczy potrzebę dodatkowego zużycia energii do ogrzania domu. Ale co ciekawe, dążenie do efektu jak najniższego zużycia energii powinno wykorzystywać nie tylko narzędzia na poziomie projektowania domu i z zakresu budownictwa. Dom energooszczędny to także budynek, który korzysta w dużym stopniu z naturalnego oświetlenia oraz jest wyposażony w urządzenia nowej generacji, o możliwie najwyższej klasie energetycznej.

Dom pasywny

Projektowanie domów pasywnych opiera się na tworzeniu obiektów, które wykorzystują w sposób bierny (pasywny) energię uzyskaną między innymi z promieniowania słonecznego, a nawet ciepła użytkowników przebywających w domu. W połączeniu z doskonałą termoizolacją takiego budynku wpływa na minimalne zapotrzebowanie na zewnętrzny pobór energii. Na etapie prac projektowych duży nacisk kładzie się między innymi na wyeliminowanie tak zwanych mostków termicznych. Są to miejsca, w których warstwa izolacji termicznej jest osłabiona – najczęściej dzieje się to w wyniku zmian grubości materiałów lub przy połączeniach warstw izolacji. Równie istotne jest wykorzystanie energii słonecznej, kolektorów fotowoltaicznych czy rekuperacja ciepła z wentylacji.

Nieruchomości nad morzem

Koszty realizacji projektu domu jednorodzinnego w standardzie pasywnym są wyższe w porównaniu do budynków tradycyjnych. Różnice te wahają się w granicach od około 5 do 20%, co przy właściwym zaprojektowaniu konstrukcji powinno się zwrócić w kosztach eksploatacji maksymalnie w ciągu dwóch lat.

Wakacje przez cały rok w apartamencie

Dom ekologiczny

W budownictwie ekologicznym większy akcent kładzie się na takie ograniczenie poboru energii, które przysłuży się głównie środowisku naturalnemu. Dlatego najwięcej uwagi poświęca się temu, aby zarówno wykorzystane materiały, jak i prowadzone roboty budowlane były zgodne z równoważonego rozwoju i nie były uciążliwe dla przyrody.

Sprzedaż apartamentów w Kołobrzegu